Pilíře společenství


Vize: JAK V NEBI, TAK I NA ZEMI

Modlitba chval

Chvály jsou v úterky večer v jezuitském kostele, je to místo sjednocování věřících z různých věkových, sociálních a národnostních skupin, zejména však věřících z různých křesťanských denominací.

Malé skupinky

Slouží na pravidelné setkávání členů společenství a jsou místem společného růstu ve víře a vzájemného povzbuzování se v životě svatosti. Skupinku tvoří několik jednotlivců.

Family Day

Kromě setkávání v malých skupinkách společenství pravidelně organizuje setkání pro všechny členy společenství, tzv. "Family day" nebo "den rodiny".

Naše služba


Společenství tvoří množství talentovaných a kreativních lidí, kteří touží zjevovat Boží lásku konkrétními činnostmi.

Worship Team

Hudebníci & zpěváci, kteří vedou modlitby.

Modlitební Team

Modlitebníci, kteří se přimlouvají za potřeby ostatních.

Technický Team

Ochotní služebníci, kteří nosí techniku, zapojují nástroje a zvučí.

Agapé Team

Lidé, kteří se starají o fyzické potřeby hladu a žízně, rádi chystají dobré jídlo a pití. Šikovné kuchařky.

Kromě pravidelných úterních chval, na závěr léta pořádáme konferenci o probuzení REVIVAL, děláme evangelizační a formační kurzy, bydlíme součástí modlitebních a evangelizačních eventů. Pokud máš touhu prakticky zjevovat Otcovu lásku a tvořit rodinu - přidej se k nám!

Chceme vycházet směrem ven a prakticky sloužit v Božím království, proto na základě vztahů jezdíme sloužit do farností, sborů a konferencí.

O nás


BRNO WORSHIP FAMILY

Brno Worship je komunita lidí, která vznikla v roce 2008 z mladých věřících studentů v Brně, toužících vidět probuzení ve svých rodinách, školách, městech a národech. V Prosinci 2011 v spolupráci se Společenstvím Jakubčo začali jejich pravidelné modlitební Chválová setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů.

Toužíme žít jako rodina s Nebeským Otcem uprostřed, která přináší našemu Bohu autentickou chválu. Naší vizí je také budovat jednotu Kristova těla a společně spolupracovat v hledání Božího království. Na základě pravidelných večerů chval budovat jednotu mezi národy (Český a Slovenský), generacemi (staří a mladí lidé), a křesťanskými denominacemi (katolíci, protestanti a další).

Přibližně jednou za rok organizujeme konferenci o probuzení, kterou chceme aktivizovat mladých lidí. Vizí konference je probudit v mladých živou víru a pozvat je opustit svůj komfort a konfrontovat tento svět s láskou a mocí evangelia.

Kde nás najdete?


Každé uterý 18.30 v kostele u jezuitů.

Kontaktujte nás


Základním předpokladem pro jednotu je úcta, proto se chceme učit v pokoře pokládat jeden druhého za vyššího od sebe.